Logo Kancelarii Krzysztof Biront

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Krzysztof Biront

ul. Świdnicka 2/7, 58-200 Dzierżoniów
kom: 535 687 361, tel: 74 646 44 66


Współpraca z Kancelarią Adwokacką Adwokat Krzysztof Biront z siedzibą w Dzierżoniowie możliwa jest w oparciu o dogodny dla Klienta system finansowania usług.

Podstawą prawną wynagrodzenie za czynności adwokackie jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późniejszymi zmianami), które zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia, określa stawki minimalne wynagrodzenia w poszczególnych sprawach przy czym wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie konkretnej sprawy jest każdorazowo ustalane podczas spotkania z klientem. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy adwokata.

Wynagrodzenie może mieć formę prowizyjną, ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.

Niniejsza strona internetowa ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi reklamy prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką działalności. Przyjęcie przez Kancelarię zlecenia w zakresie świadczenia usług adwokackich wymaga zawarcia stosownej umowy.
Z poważaniem Adwokat Krzysztof Biront - Dzierżoniów.